آخرين اطلاعات مربوط به ٠٩/٠٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ١٤٥    ٨٧فنر خاور  ٣,٨٨٦    ١,١٩٨بیمه کارآفرین  ١,٠٦٩    ٢٣٠کاشی صدف  ١,٤٢٢    ١٣٢مرآت پولاد  ١,١٧٢    ١٠٨شیشه قزوین  ١,٢٠٧    ١١١صنعتی دریایی ایران  ٩,٨٣٢    ٩٠١گسترش صنایع پیام  ٢,٣٥٠    ٢١٥کارخانجات مخابراتی ایران  ٧٦٨    ٧٠صنعتی آبگینه  ٧٥٨    ٦٩
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٩٠٩ (٧)
ريال عربستان ٨٦٤ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٤ ١
پوند ٤,٢٠٠ ٣٦
يورو ٣,٥٣٦ (١٢)
درهم امارات ٨٨٣ ٠
دلار كانادا ٢,٣٧٥ (١٥)
سكه
يك بهار آزادي ١,١٨٦,٠٠٠ ٠
نيم بهار آزادي ٦٧٩,٠٠٠ (٩,٠٠٠)
طرح جديد ١,٢٢٠,٤٠٠ ٨٠٠
ربع سكه ٣٧٨,٠٠٠ ٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٦٨ ٤
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,٦٣٩ ٤٩
آلومينيوم ١,٩٣٠ (١٣)
مس ٥,٦٨٨ ٣٦
قلع ١٩,٨٥٠ ٣٢٥
سرب ٢,٢٨٠ ١٠٧
نيكل ٩,٤٨٥ ٢٥٠
شاخص هاي جهاني
Djstoxx 50 ٣,٥٥٩ (٢٤)
FTSE 100 ٧,١٦٥ (٥٤)
Nikkei ١٩,٢٤٠ ٩
S&P 500 ٢,٣٨٠ (٥)
Dow Jones ٢٠,٨٧٤ (٨١)
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ١٥٨.٧   ارزش: ٧٩,٧٥٥.٦
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کود شيميائی اوره لرد... ١٤٥ ٨٧ ١٥٠
فنر خاور ٣,٨٨٦ ١,١٩٨ ٤٤.٥٧
بیمه کارآفرین ١,٠٦٩ ٢٣٠ ٢٧.٤١
کاشی صدف ١,٤٢٢ ١٣٢ ١٠.٢٣
مرآت پولاد ١,١٧٢ ١٠٨ ١٠.١٥
شیشه قزوین ١,٢٠٧ ١١١ ١٠.١٣
صنعتی دریایی ایران ٩,٨٣٢ ٩٠١ ١٠.٠٩
گسترش صنایع پیام ٢,٣٥٠ ٢١٥ ١٠.٠٧
کارخانجات مخابراتی ا... ٧٦٨ ٧٠ ١٠.٠٣
صنعتی آبگینه ٧٥٨ ٦٩ ١٠.٠١
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارش های تحليلي
 • اطلاعیه‌های سازمان
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2013 Melli Bank Brokerage Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com